Den bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

5. října 2021 byl pro nás všechny jedinečný den. Proč tomu tak bylo?

Nitto Denko Czech oslavilo neuvěřitelných 1.000 dnů bez vážné nehody. Upřímně můžeme říci, že dosažení tohoto milníku je skvělý úspěch a jsme na to náležité pyšní. Není to totiž úspěch pouze jednotlivce, ale úspěch nás všech.

Uvědomujeme si, že naší sociální odpovědností není jen udržitelný rozvoj,  ale také vytvářet povědomí o životním prostředí, bezpečnosti a zdraví. Vytvořit určitou kulturu. K vytvoření něčeho takového ale potřebujeme spolupráci všech zaměstnanců. Jak ale propojit všechny zaměstnance? Uspořádat něco speciálního – akci, kterou jsme nazvali “Den bezpečnosti, zdraví a životního prostředí“.

Jaké kroky jsme podnikli k tomu, abychom tuto akci mohli uskutečnit?

I když bylo kvůli pandemii náročné zorganizovat tak velkou akci, sebrali jsme odvahu a šli jsme jako tým naproti této skvělé příležitosti. Podmínkou bylo otestování všech zaměstnanců den před akcí a rozdělení zaměstnanců do menších skupin.

Všechny aktivity jsme pečlivě vybírali s jediným cílem – aby byly atraktivní, zajímavé a přínosné pro všechny – s možností uplatnění nejen v práci, ale i v soukromém životě. Aktivity jsme rozdělili do třech segmentů, a to podle názvu akce – bezpečnost, zdraví a životní prostředí.

Jste připraveni na prohlídku našeho dne? Pojďme se tedy na něj podívat zblízka a projít aktivity jednu za druhou.

Je 7:45 ráno a zaměstnanci začínají zaplňovat parkoviště. Obdrželi předem seznam skupin a nyní je čas je najít. Každá skupina má svého vedoucího, který se o ně stará, tento člověk má přehled o jednotlivých stanovištích a je zodpovědný za celou skupinu celý den, zejména zda je skupina po celou dobu kompletní. Harmonogram je poměrně nabitý, pojďme si tedy představit první aktivitu.

Tím je školení první pomoci, které probíhalo v prostorách skladu. Zaměstnanci byli rozděleni do malých skupinek po třech lidech, aby si prakticky vyzkoušeli vše, co se naučili. Mohli se například naučit, jak nejefektivnějším způsobem přivolat sanitku pomocí aplikace ZÁCHRANKA, jak uvádět člověka do stabilizované polohy, kontrolovat tep a provádět masáž srdce, zabalit tělo do termofólie atd.

Jak každý ví, ocitnout se v situaci, kdy je někdo v nebezpečí, může být velmi zrádné.Adrenalin velmi spolehlivě funguje a většinou se dostaví panika, ať už chceme nebo ne. Je samozřejmě důležité takové situaci předcházet, ale na druhou stranu bychom měli vědět co dělat, když se do této situace náhle dostaneme, ať už v práci, doma nebo venku.

Naše další kroky vedly k požárnímu školení. Hasič nás seznámil s pravidly používání hasicích přístrojů a kdo měl zájem, mohl si zkusit oheň uhasit. Pro všechny bylo velmi šokující a zároveň doubrou lekcí to, že viděli naživo jak nesprávným zacházením s těmito přístroji se může požár rozšířit.

Nyní můžeme přejít k další aktivitě – k procvičování dechových cvičení. Způsob, jakým dýcháme, ovlivňuje celé naše tělo. Dechová cvičení jsou dobrým způsobem, jak se uvolnit, snížit napětí a zmírnit stres. Snadno se učí a můžeme je provádět, kdykoli budeme chtít. Důležité je však i aktivní protažení celého těla. Někteří z nás sedí celý den v kanceláři, jiní stojí celý den na nohou. Všichni děláme stejné pohyby podle charakteru naší práce, takže se po určité době mohou objevit různé zdravotní problémy. Pokud cvičení budeme provádět pravidelně, budeme koncentrovanější a budeme se cítit lépe. V případě, že problém nastane, víme, jak se protáhnout, což nám pomůže od těchto potíží.

Školení od společnosti SUEZ nám osvěžilo jak určitý odpad třídit a jak recyklace může pomoci našemu životnímu prostředí. Školitel nám ukázal zpracovaný materiál z odpadu, který nadále prodávají.

I přes aktivity, které jsme zmínili výše, se zaměstnanci mohli navíc dobrovolně zapojit do dalších aktivit, a to:

  • Simulátor nárazu
  • Simulátor otáčení auta
  • Měření indexu tělesné hmotnosti a očí (BMI)

Vzhledem k tomu, že kontrola našeho zraku a BMI sleduje především náš skutečný zdravotní stav, simulátory mají naopak poukázat na to, jak fatální následky mohou nastat v případě nezapnutí bezpečnostních pásů.

Za pomocí simulátoru nárazu zažijeme reálný okamžik nárazu při rychlosti 15 km/h, což pro každého je až překvapivé, jak silný náraz to ve skutečnosti je.

Otočný simulátor vozidla asociuje stavy, které řidič zažívá při převrácení vozidla v případě nehody. Pomocí simulátoru si můžeme na vlastní kuži vyzkoušet jaké síly působí při převrácení vozidla a jak jsou bezpečnostní pásy velice důležitým prvkem bezpečnosti vozidla.

Jak je vidět, dopoledne bylo velmi intenzivní, proto opusťme prozatím aktivity a pojďme se podívat do druhé části dne.

Všichni zaměstnanci se připojili k obědu formou bufetu, který byl umístěn venku ve velkém stanu. Vybrali jsme zdravé jídlo, abychom podpořili zdravý životní styl a ukázali našim zaměstnancům, že i zdravé jídlo může být velmi chutné. Vybrali jsme čtyři různé druhy hlavních jídel, ovoce, něco sladkého a samozřejmě nechyběly oblíbené nápoje. Každý si tak mohl najít svou oblíbenou chuť a načerpat energii na další část dne.

Po přestávce jsme se připojili k Info Session. Sam Strijckmans, prezident a CEO Nitto EMEA, kterého doprovázeli členové představenstva nás poctili návštěvou a přijeli s námi oslavit tento významný milník. Po dlouhé odmlce kvůli pandemii jsme tedy mohli přívítat v naší pobočce zahraniční návštěvu, což jsme všichni uvítali. Skvělá příležitost znovu promluvit k zaměstnancům naživo, čehož si velmi vážíme.

Následoval proslov zástupců z vedení společnosti. „Je skvělé se po tak dlouhé době znovu setkat tváří v tvář,“ říká prezident Nitto EMEA Sam Strijckmans. Dále mluvil o bezpečnosti a vysvětlil kulturu bezpečnosti pomocí čtyř stupňů křivky DuPont Bradley. Kromě bezpečnosti hovořil také o životním prostředí a představil, jak Nitto Denko Czech přispívá k environmentálním cílům EMEA regionu snižováním emisí CO2 a snižováním odpadu.  V závěru proslovu představil nového generálního ředitele naší pobočky, Jana Musila.

Jan ze své nové role říká: “Jsem velmi hrdý, že NCZ dosáhlo takového milníku a těším se na další spolupráci s každým z vás.“

Nyní nastal čas představit nový „wall art“,  který vyplnil prázdnou zeď  v prostorách výroby. Wall art znázorňuje náš korporátní slogan – Dáváme nejvyšší prioritu bezpečnosti. Na první pohled můžete vidět malé detaily, ale když se podíváte pozorně, tyto malé detaily tvoří celek, který utváří naší společnost.  

V levé části jsme ponechali místo na podpisy a každý jednotlivec, jeden po druhém, přišel zeď podepsat jako důkaz celého závazku NCZ k bezpečnosti. Zaměstnanci tak cítili, že jsou součástí něčeho unikátního, součástí úspěchu, kterého jsme dosáhli všichni společně. Jakmile se všichni podepsali na zeď, byli jsme připraveni na poslední aktivitu, praktickou část aktivit pro životního prostředí.

Sázení stromů

Při diskuzi, jakou aktivitu pro enviromentální část zvolit, výsadba stromů byla jasná volba. Sázení stromů patří k ekologicky šetrným aktivitám, do kterých se lidé mohou zapojit na to, aby se zlepšila planeta. Měli bychom se o naši planetu starat. Stromy poskytují mnoho výhod. Kromě toho, že jsou atraktivní, také odstraňují a ukládají uhlík z atmosféry a zlepšují kvalitu vzduchu.

K výsadbě jsme měli k dispozici mix listnatých a ovocných stromů. Každá skupina zaměstnanců měla příležitost strom zasadit a týmovou prací, spoluprací a podporou profesionálních zahradníků byla práce úspěšně dokončena! Stromy byly vysázeny kolem budovy Nitta a jak bude čas nadále plynout, můžeme sledovat jak stromy rostou. Pokaždé, když jen projdeme nebo se podíváme z okna, připomene nám to tento úspěch v oblasti bezpečnosti.

A nyní je čas na dárky!

Poslední věcí, kterou jsme ten den udělali, bylo předání dárků zaměstnancům. Není to jen poděkování, ale také něco, co bylo zaměstnancům při této příležitosti věnováno se zvláštní pozorností a péčí.

Zdraví je bohatstvím i v korporátním světě. Zvlášť v takové době. Je tedy důležité, abychom své zaměstnance obdarovali něčím, co je pro ně užitečné. Dostali od nás vitamínový balíček na posílení imunity a navíc poukázky flexi pass v hodnotě 1.000 Kč, jejichž využití koresponduje s prioritami této akce.

Zaměstnanci odcházeli spokojení.

Líbila se vám prohlídka? Zanechte nám komentář!

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
15.10.2021