Udržitelnost

Našim cílem je nabízet řešení sociálních problémů a zlepšit životy lidí na celém světě

Podporujeme naše zákazníky a přispíváme k vytvoření udržitelné společnosti vytvářením sociálně a ekologicky šetrných inovací

 

  • Usilujeme o udržitelné zlepšování firemní kultury prostřednictvím praxe naší firemní filozofie
  • Podporujeme „respekt a důvěru“ prostřednictvím dialogu se zúčastněnými stranami.
  • Zůstáváme si vědomi životního prostředí a jednáme čestně.
  • Věnujeme náležitou pozornost lidským právům, životnímu prostředí a rozmanitosti, včetně těch, které se týkají dodavatelského řetězce
  • Prostřednictvím podnikání přispíváme k „udržitelnému růstu‘‘
  • Pracujeme na realizaci udržitelnosti prostřednictvím spravedlivého a transparentního řízení.

Jak probíha výběrové řízení

U nás to jde rychle. Jakmile se ozvete, pozveme vás na pohovor. Ukážeme vám, jak to u nás funguje. A pokud si plácneme, můžete nastoupit.