Bezpečnost

Našim cílem je nulový výskyt nehod. Řídíme se heslem “Dáváme nejvyšší prioritu bezpečnosti“ a zároveň klademe důraz na vytváření takového pracoviště, kde se budou zaměstnanci cítit bezpečně.

 

 

Politika BOZP a ŽP Nitto Denko Czech s.r.o.

 

  • Zajišťujeme bezpečné, zdraví neohrožující pracovní podmínky pro všechny naše zaměstnance.
  • Usilujeme o trvale udržitelný růst a osobní rozvoj.
  • Neustále pracujeme na zdokonalení našich dovedností, procesů a zařízení s cílem snížit rizika
    a environmentální zátěž.
  • Všichni zaměstnanci mají právo spolupracovat a podílet se na aktivitách souvisejících s bezpečností
    a ochranou životního prostředí.
  • Všechny naše aktivity provádíme v souladu s platnými právními předpisy a také s celosvětovými zásadami skupiny Nitto.

dní bez nehody

842

Co je u nás nového

Ecovadis Platinum obhájeno s vylepšením skóre

Ecovadis Platinum obhájeno s vylepšením skóreS radostí oznamujeme, že jsme letos úspěšně obhájili ocenění v podobě platinové medaile od Ecovadis. Toto ocenění je potvrzením našeho dlouhodobého závazku k udržitelnému podnikání a úspěšnému řízení environmentálních,...

ESG DEN 22.3.2024

ESG DEN 22.3.2024Dne 22. března 2024 proběhl v naší společnosti ESG den (ESG= Environmnet, Social, Governance). Celá firma se sešla, abychom společně posílili naše závazky a hodnoty v těchto klíčových oblastech. Ráno jsme všechny zaměstnance srdečně přivítali a...

#PřipravBrno jako odpovědná firma

Dne 2. 3. 2023 Nitto Denko Czech s.r.o. podepsalo Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Svým podpisem jsme se zavázali k dodržování 10 kroků pro Brno, které zmírní produkci skleníkových plynů.  ...