Soutěž EMEA Gate v Nitto Advanced Film Gronau 

Dne 12. června 2024 se v prostorách Nitto Advanced Film Gronau (AFG) konala soutěž EMEA Gate.  Bylo to poprvé od pandemie COVID-19, kdy se tato soutěž místo ve virtuálním prostředí, mohla uskutečnit naživo. Všichni účastníci se shodli, že bylo příjemné se opět setkat tváří v tvář. 

V rámci dne bylo uvedeno 17 inovativních projektů v třech kategoriích:  

GATE (Global Activities towards excellence), Bezpečnost a ESG (Environmental, Social, and Governance). Týmy dostaly příležitost prezentovat své nápady, které mohou vést k významnému zlepšení v jejich oblastech. 

Jsme hrdí na to, že tým NCZ, zastoupený Marcelem Mlynarčíkem (Production Shift Supervisor) a Peterem Bonkem (SHE Specialist), vyhrál v kategorii „Bezpečnost“ s projektem ‘‘We care App‘‘ 

A v čem je tato aplikace užitečná ?  

„Aplikace We care umožňuje zaměstnancům NCZ podávat zprávy o nálezech z bezpečnostních auditů, při kterých zaměstnanci identifikují a ohlašují bezpečnostní problémy (ať už se jedná o malá rizika, skoro-nehody nebo poruchy strojů). Poté se tyto informace uloží do databáze a úkoly se rozdělí mezi konkrétní zaměstnance, kteří se postarají o jejich řešení“ popisují Peter a Marcel. 

Pro oba dva kolegy to byla první Nitto zahraniční pracovní cesta.  

Co vám tato skutečnost přinesla? Co byste hodnotili jako největší přínos?  

Marcel Mlynarčík: ‘‘Byla to pro mě první zkušenost s prezentováním projektu v angličtině před větším počtem lidí. Měl jsem také možnost poznat nové lidi, což je vždy obohacující. Rád bych také  zmínil prohlídku závodu AFG, která mi poskytla mnoho inspirace – především díky německé preciznosti v dodržování 5S standardů. Celkově mi účast na soutěži přinesla motivaci do další práce‘‘. 

Peter Bonk: ‘‘Pro mě velkým přínosem bylo setkání naživo s kolegy, se kterými spolupracuji více než tři roky. Vždy to posílí pracovní vztahy, když víte, s kým komunikujete a znáte ho osobně. Také jsem  si odnesl mnoho nápadů z prohlídky závodu – sdílení zkušeností a znalostí je v tomto ohledu nenahraditelné, od drobností až po precizní řešení‘‘.  

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při účasti v globální soutěži, která se bude konat v září v Japonsku.  

 

*GATE = jedná se o každoroční soutěž pořádanou společností Nitto, která je zaměřena na podporu inovačních projektů a zlepšováků na jednotlivých pracovištích.