SPOLEČNOST

 

Na prostředí, které nás obklopuje a jehož jsme nedílnou součástí nám záleží. Proto podnikáme jednotlivé kroky, které vedou k vytváření pozitivního dopadu na komunitu.

Sponzorství

Ve shodě s naší korporátní filozofií chceme nadále růst v souladu se společností a přírodou. Naše Země je jediné místo, kde žijeme celý svůj život. Měli bychom tedy o naši planetu pečovat, udržovat ji, a v neposlední řadě v dobrém stavu ji také předat našim dalším generacím. Samozřejmostí by pro nás mělo být starat se o životní prostředí: o vodu, vzduch, rostliny, ale také o zvířata, a proto již druhým rokem sponzorujeme zvířata v ZOO Brno.

Účast na benefičním běhu

Každoročně se zapojujeme do benefičního běhu na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Účast na benefičním běhu je pro nás skvělou příležitostí zapojit se do této důležité činnosti a pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Motto akce zní: ,,Čas běhu se neměří, protože nikdo z nás stejně nejsme jeho pánem“.

Podpora dětských domovů

Dlouhodobě podporujeme dětské domovy , přičemž se do procesu pomoci zapojují i naše zaměstnanci. Každý tak dostane příležitost se zapojit svým vlastním dílem. Snažíme se nejen o to, abychom zpříjemnili dětem jejich život v domově, ale naše pomoc cílí také na všechny děti, co dětský domov opouští, aby měli co nejpříjemnější vstup do samostatného života. V současnosti jsme také navázali spolupráci s Dětským domovem LILA.

Do práce na kole

Každoročně během měsíce května pomáháme životnímu prostředí tím, že namísto autem cestujeme do práce buď na kole nebo pěšky. Snižujeme tak CO2 emise, současně posilujeme svoje vlastní zdraví čímž podporujeme udržitelnou budoucnost a navíc posílíme přátelské vztahy na pracovišti napříč celou společností.

Akce pro zaměstnance a jejich rodiny

Pravidelně pořádáme různorodé akce a aktivity zaměřené na zaměstnance a jejich rodiny, což se stává důležitým prvkem naší firemní kultury. Budujeme tak silné vztahy se svými zaměstnanci. Nepochybně sem patří každoročně pořádané akce jako firemní večírek, letní sportovní den a dětský den. Své zaměstnance také pravidelně vzděláváme o udržitelnosti a sociální odpovědnosti v rámci školení, workshopů a tematických dnů jako je např. ,,Den bezpečnosti a životního prostředí, který je zaměřen na zvýšení povědomí o bezpečnosti a ochraně životního prostředí nejenom ve firmě.

ParaCENTRUM Fenix

V březnu roku 2023 jsme navázali spolupráci s ParaCENTREM Fenix. V rámci ‘‘Dne bezpečnosti, zdraví a životního prostředí‘‘ si naši zaměstnanci mohli prakticky vyzkoušet náročnost jízdy na handbiku nebo prozkoumat, jaké jsou každodenní výzvy pro osoby pohybující se na invalidním vozíku. ParaCENTRUM Fenix také u nás ve společnosti pořádá besedu s názvem „Jak nehoda změnila můj život“. V poslední době jsme se zapojili do charitativního závodu Roztoč kola pro Fénix a u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy do projektu s názvem Knoflík spojuje.

#PřipravBrno jako odpovědná firma

V roce 2023 Nitto Denko Czech s.r.o. podepsalo Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Svým podpisem jsme se zavázali k dodržování 10 kroků pro Brno, které zmírní produkci skleníkových plynů. Jsme hrdí na to, že se můžeme aktivně podílet na změně klimatu a kontinuálně snižovat naši environmentální zátěž. Jsme přesvědčeni, že naše angažovanost a spolupráce nám umožní vytvořit životaschopné a udržitelné město, které bude sloužit jako příklad a inspirace pro ostatní.