SPOLEČNOST

 

Na prostředí, které nás obklopuje a jehož jsme nedílnou součástí nám záleží. Proto podnikáme jednotlivé kroky, abychom mohli svým dílem přispět a podpořit jednotlivé instituce či organizace.

Podpora dětských domovů

Dlouhodobě podporujeme dětské domovy , přičemž se do procesu pomoci zapojují i naše zaměstnanci. Každý tak dostane příležitost se zapojit svým vlastním dílem. Snažíme se nejen o to, abychom zpříjemnili dětem jejich život v domově, ale naše pomoc cílí také na všechny děti, co dětský domov opouští, aby měli co nejpříjemnější vstup do samostatného života. V současnosti jsme také navázali spolupráci s Dětským domovem LILA.

Účast na benefičním běhu

Každoročně se zapojujeme do benefičního běhu na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Motto akce zní: ,,Čas běhu se neměří, protože nikdo z nás stejně nejsme jeho pánem“ . Účastnit se tedy může každý přičemž pomáháme tam, kde je to opravdu potřeba.

Sponzorství

Ve shodě s naší korporátní filozofií chceme nadále růst v souladu se společností a přírodou. Naše Země je jediné místo, kde žijeme celý svůj život. Měli bychom tedy o naši planetu pečovat, udržovat ji, a v neposlední řadě v dobrém stavu ji také předat našim dalším generacím. Samozřejmostí by pro nás mělo být starat se o životní prostředí: o vodu, vzduch, rostliny, ale také o zvířata, a proto již druhým rokem sponzorujeme ohrožené druhy zvířat v ZOO Brno.

Do práce na kole

Každoročně během měsíce května pomáháme životnímu prostředí tím, že namísto autem cestujeme do práce buď na kole nebo pěšky. Snižujeme tak CO2 emise a současně posilujeme svoje vlastní zdraví!