Předvánoční návštěva dětského domova

Neustále usilujeme o to, aby naše společnost byla více a více vnímána za společensky odpovědnou. A právě i charitativní činnost patří k části našich aktivit. Již v roce 2020 jsme navázali spolupráci se dvěma dětskými domovy a v průběhu roku 2021 se zapojili do Benefičního běhu pro Hospic sv. Alžběty v Brně. Našim cílem je spolupráci tohoto typu nadále rozvíjet.

Tentokrát jsme se vydali v předvánočním čase do dětského domova Dagmar. Avšak nepředávali jsme pouze potřebné věci, ale protože bylo svatého Mikuláše, tentokrát jsme obdarovali děti i Mikulášskými balíčky, abychom jim dělali radost.

Jaký je život v Dětském domovu Dagmar ?

V současnosti zde žije 25 dětí různých věkových kategorií. Děti jsou rozděleny do rodinných skupinek po 7 dětech různého věku, kde mají k dispozici veškeré zázemí, aby mohly žít plnohodnotný život jako ostatní. Jejich zázemí připomíná standardní bytové jednotky, kde jednotlivé rodinky žijí pospolu, mají svoje pokoje, kuchyňku, obývací pokoj, sociální zařízení a pečují o ně „tety a strejdové“. Z prostředí vyzařuje teplo a láska. Zájmy dětí jsou respektovány, mají vlastní hračky, oblečení a další osobní věci.

V momentě, kdy některé z dětí dostuduje a odchází z dětského domova, je jim potřeba obstarat byt, kde budou již samy bydlet. Ve většině případů jim byt přidělí město. V této chvíli však potřebují plnou výbavu do domácnosti na to, aby se mohly osamostatnit. Dětský domov se děti snaží v začátcích podpořit co nejvíce. Proto i naše pomoc se uchýlila tímto směrem, za Nitto jsme předali potřeby pro výbavu domácnosti a oblečení. Ve spolupráci budeme nadále pokračovat.

Přejeme všem co dětský domov opouští co nejpříjemnější vstup do samostatného života.

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
20.12.2021