Den bezpečnosti, zdraví & životního prostředí 2023

V pátek 31.3.2023 proběhl v naší společnosti ‘‘Den bezpečnosti, zdraví a životního prostředí‘‘. Součástí programu byly edukativní přednášky propojené s interaktivními aktivitami, takže se zaměstnanci určitě nenudili.

Pro úspěch z minulých let jsme zopakovali aktivitu Jak správně dýchat. Pomocí správného dýchání můžeme pomoci svému tělu uvolnit se a posilnit své zdraví. Na přednášce Stres management se účastníci dozvěděli jaký stres je ‘‘dobrý‘‘ a jaký ‘‘špatný“. Zároveň si uvědomili, jaký dopad může mít vystavení se dlouhodobému stresu. Celá přednáška byla interaktivní a tak se zaměstnanci mohli naučit jak se stresu vyhýbat nebo ho lépe zvládat.

Po celou dobu byly připraveny interaktivní prvky – pod záštitou ParaCENTRUM Fenix. Zaměstnanci si mohli vyzkoušet curling, dále jak náročná je jízda na tzv. handbiku a nebo jak se pohybuje na invalidním vozíku. Poprvé jsme měli také možnost nechat si změřit plicní funkce. Nezapomněli jsme ani na poskytnutí první pomoci s aktivní masáží srdce nebo třídění odpadu.

Poslední aktivitou z programu byla beseda Jak nehoda změnila můj život – povídání, které zasáhlo nejednoho z nás. Životní příběh přednášejícího nám ukázal, jak tenká hranice bezpečnosti je. Cílem besedy bylo zvýšit povědomí o tom, jak předcházet úrazu i to, co se děje, když už se úraz stane.

Věříme, že si zaměstnanci odnesli spoustu užitečných informací, ale také uvědomění, že je třeba si zdraví vážit a také o něj pečovat s respektem.