V průběhu loňského roku 2018 se v rámci rozšíření povědomí o BOZP uskutečnil „DEN BEZPEČNOSTI“. Hlavním tématem byla přednáška Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která nám ukázala, že současný způsob života se na nás projeví později, zejména ve stáří.

Kromě informativní přednášky o tom, co vše ovlivňuje naše zdraví byla součástí i praktická ukázka, kdy si mohli všichni zaměstnanci vyzkoušet speciální oblek skládající se z brýlí, které zhoršovaly vidění a prezentovaly, jak se cítí člověk s šedým zákalem, dále speciální závaží na ruce, nohy, záda, která snižovala pohyblivost končetin a poté i rukavice, které ovlivnily citlivost dotyku. V takovémto obleku si mohli zaměstnanci vyzkoušet třeba chůzi do schodů, nalévání vody do kelímků, třídění knoflíků a další každodenní činnosti, které ač se běžně zdají být triviální, ve stáří nebo při použití obleku, už tak jednoduché nebyly a  doufám že většině z nás ukázaly cestu k toleranci a respektu ke stáří.

Pro zaměstnance údržby byla zorganizována speciální přednáška zaměřená na práci ve výškách s možností vyzkoušení dostupných osobních ochranných pracovních prostředků, kde hlavním účelem bylo zvolit ten nejvhodnější typ pro práci v NCZ.

Stejná společnost si poté připravila přednášku o osobních ochranných pracovních prostředcích a jejich značení, protože je důležité rozumět nejenom  tomu jaký druh OOPP mám použít, ale také proč a před čím mě chrání. Samotné značení nám udává všechny potřebné informace. Dalším důležitým milníkem v této oblasti je i změna značení u pracovních rukavic, které nyní podléhají i novým testům. Vše bylo srozumitelně vysvětleno.

Současně s probíhajícím DNEM BEZPEČNOSTI se konalo školení 5S připravené jedním z našich kolegů, který ke školení zaujal nový netradiční postoj a zábavnou formu vysvětlil základní principy 5-ti S, kde se zaměstnanci pomoci LEGA vrátili do dětství.

Většina zaměstnanců si „DEN BEZPEČNOSTI“ velice pochvalovala,  proto se pokusíme v tomto roce uspořádat minimálně stejně úspěšný.

 

Oddělení SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT