Ecovadis Platinum obhájeno s vylepšením skóre

S radostí oznamujeme, že jsme letos úspěšně obhájili ocenění v podobě platinové medaile od Ecovadis. Toto ocenění je potvrzením našeho dlouhodobého závazku k udržitelnému podnikání a úspěšnému řízení environmentálních, sociálních a etických otázek.

Jako firma klademe důraz na udržitelnost a odpovědné podnikání. Získání platinové medaile Ecovadis již podruhé v řadě nám stvrzuje, že naše snahy nejsou marné a že jsme na správné cestě. Avšak nezůstáváme stát na místě, ale neustále se snažíme zdokonalovat a posouvat své standardy ještě výše.

Celkové skóre jsme zlepšili ze 79 na 80 bodů. V oblasti udržitelného nákupu se nám podařilo zvýšit skóre ze 70 na 80 bodů. To ukazuje, že naše snahy o zodpovědné nakupování a spolupráci s dodavateli ohleduplnými k životnímu prostředí jsou úspěšné a vedou k reálným výsledkům.

Tento úspěch nám dává další motivaci a ukazuje, že naše společné úsilí o zlepšování nezůstává bez odezvy. A protože takové úspěchy si zaslouží malou oslavu, nechali jsme upéct dort a na společné schůzce pana ředitele se všemi zaměstnanci jsme si na něm pochutnali.

Těšíme se na další společné kroky směrem k udržitelné budoucnosti a věříme, že společně dokážeme dosáhnout ještě větších úspěchů.