Navazujeme spolupráci s dětským domovem LILA

O tom, kam bude směřovat naše pomoc rozhodujeme společně s našemi zaměstnanci. Kolegyně a kolegové napříč celou společností dostali šanci nominovat organizaci, kterou podpoříme. Sesbírali jsme návrhy, nechali hlasovat a jasným vítězem bylo podpořit LILU, Domov pro postižené děti v Otnicích.

Dne 28.3.2023 jsme dětský domov navštívíli a pro nikoho jistě nebude překvapením, že tato návštěva patří k těm silným zážitkům, které nás nutí k zamyšlení a vede k určité míře uvědomění.

V současné době toto státní zdravotnické zařízení pečuje v nepřetržitém provozu o 23 dětí s tělesným, duševním smyslovým nebo sociálním postižením, ktéré z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Dětský domov zajišťuje kompletní zdravotní, výchovnou a sociální péči.

Paní ředitelka, která vede domov od roku 1990 nás domovem provedla, seznámila s jejich činností, problémy, kterými se potýkají na každodenní bázi. Tímto směrem vede z naší strany velký respekt, a to všem lidem, kteří aktivně pomáhají zlepšovat dětem jejich život.

Potřeby domova jsou tak specifické, proto nejlepší volbou podpory byla finanční částka, kterou využijí na základě aktuální potřeby. Jsme rádi, že jsme alespoň malým dílem mohli přispět na dobrou věc.