Dne 4. února 2021 se v (NCZ) uskutečnilo první setkání místních zastupitelů městské části Brno Černovice se zástupci firmy Nitto Denko Czech. Ze strany městské části se schůzky účastnil pan starosta Ing. Ladislav Kotík za doprovodu paní radní Mgr. Jitky Silárszké. Za stranu Nitto Denko Czech se připojil pan ředitel Kenan Aybasti, dále pak Senior Administration Manager Vladislava Martincová a Senior Operations manager Freddy Schuermans.

Tato schůzka měla za cíl představit společnost, vzájemné plány a cíle a v neposlední řadě zejména navázat dobré vztahy.

Pan starosta Ing. Kotík v úvodu vysvětlil, že v současné době nastolili novou strategii, a že se radnice rozhodla zmapovat současnou situaci firem, které se nacházejí ve stále se rozrůstajícím CT Parku. Hlavní zájem je zejména nastartovat vzájemně výhodnou a úspěšnou spolupráci, ale také získat přehled o tom, jaké firmy zde působí a čím se zabývají, což bude vést k většímu povědomí o tom, jak může jednotlivá firma přispět svým dílem, když bude třeba.

Kenan Aybasti, ředitel společnosti poté seznámil přítomné s historií a současností společnosti a základními ekonomickými informacemi. Dále také představil čím se jako firma zabýváme a poukázal na širokou škálu výrobků a aplikací v rámci skupiny Nitto. Poté se zaměřil na EMEA oblast, čímž pozvolna přešel k pobočce (NCZ), a zde přiblížil naši hlavní činnost, tedy NVH výrobu.

Mimo to také zmínil, jaké jsou naše obavy v rámci územního plánu, načež pan starosta potvrdil, že v současné době začínají probíhat nová jednání ohledně zmiňovaného územního plánu, a že budeme informováni o aktuálním záměru.

Nejzajímavější a nejpřínosnější část jednání byla žádost o vybudování bezpečného přechodu pro chodce ze strany od autobusové zastávky směrem k firmě. V minulosti již jednání o vybudování přechodu pro chodce sice proběhla, avšak tento požadavek nebyl zpracován. Pan starosta slíbil, že tento požadavek povedou v patrnosti, prověří situaci a v brzké době se s vedením společnosti spojí. Svoje slovo dodržel a potěšil nás zprávou o tom, že na bezpečném přechodu se začne pracovat již příští měsíc, a to v březnu 2021. Doufáme tedy, že zaměstnanci NCZ budou v brzké době přecházet bezpečně, což je naší nejvyšší prioritou.

Dále proběhla volná diskuze po níž následovala prohlídka výroby, které se ujal ředitel společnosti Kenan Aybasti a Operations Manager Freddy Schuermans, při které seznámili zastupitele s fungováním výroby. V tomto ohledu je nutné dodat, že zastupitelé byli mile překvapeni nad tím, že něco tak unikátního ve svém okrsku mají a velmi je zaujal tzv. recyklační projekt ‘‘Freezing tunel‘‘, pomocí kterého recyklujeme zbytky NVH materiálu, čímž šetříme životní prostředí a snižujeme tak naši ekologickou stopu.

Závěrem obě strany zkonstatovaly, že schůzku považují za velmi přínosnou, a že nastartuje vzájemnou úspěšnou spolupráci a aktivní komunikaci mezi městskou částí a (NCZ).

Za HR oddělení Lenka Schuermans