V současné nelehké situaci jsme si my všichni v NCZ dali za úkol řádně a pečlivě dodržovat všechna opatření nařízená naší vládou. Ti, kteří do práce chodí, dbají především na prevenci.

Nošení roušek, přehnaná hygiena a časté mytí rukou antivirovými dezinfekčními prostředky a dostatečný sociální odstup, je to s čím se všichni nyní naučili žít.

Než dorazíme na své pracoviště, je třeba nechat si změřit teplotu. Po vstupu do budovy, u vchodu je připraven dezinfekční prostředek. Hygiena, odstup a nošení roušek je nyní to, co každý z nás dodržuje.

Na závěr videozpráva, kterou by se všichni měli řídit.