Den 9. ledna 2020 byl 365. dnem bez jakéhokoliv pracovního úrazu. Byl to výsledek, na kterém se zasloužili všichni zaměstnanci, a ukazuje, že je třeba týmové spolupráce, neustálého povědomí o předcházení nehod a neustálé úsilí o bezpečnost na pracovišti.

Odměnou za toto úsilí je Pizza Day, kdy ve stanovený den v měsíci, každý zaměstnanec na své směně obdrží jako pozornost jednu Pizzu. Tento den jsme v minulém roce měli každý měsíc a občas jsme jej trochu obměnili, výběrem jiného jídla, ale pizza je jistota.

Ve středu 15. ledna 2020 jsme tento náš Pizza Day doplnili sladkým překvapením v podobě výborných dortů. Před obědem proběhl krátký proslov HES Manažera, který se poté bezpečně chopil nože, a s podporou kolegů, každému rozdali kousek oříškovo-čokoládového dortu.

Na závěr ještě jedna připomínka, že každý musí pamatovat, že k nehodě může dojít v okamžiku, a existuje jen jeden způsob, jak se bránit – nepřetržitě se zaměřovat na bezpečnost, správnou komunikaci, spolupráci a vzájemnou úctu. Díky Všem nejen v NCZ, ale také za podporu našich kolegům z Nitto EMEA & Nitto Corporation.

Pojďme společně pracovat jako jedno Nitto, abychom mohli příští rok slavit znovu.

Šťastný a zdravý nový rok 2020!