Nitto ATP Finals Turín 2021

Nitto ATP Finals 2021, známé také jako Turnaj mistrů se každoročně koná na podzim a je důležitou událostí pro naši společnost. Nitto je totiž již popáté hlavním sponzorem této tenisové události. Kromě toho je navíc celoročním zlatým partnerem a oficiálním atletickým tejpovacím partnerem  na ATP Tour. Naše produkty–tejpovací atletické pásky poskytujeme celému lékařskému týmu ATP, abychom podpořili tenisty po celou sezónu.

Tento rok se turnaj přesunul z anglického Londýna do italského Turínu a konal se od  14.11 do 21.11.2021. V podstatě nezáleží na tom, jestli jste tenisovými nadšenci, jakmile jednou zažijete atmosféru zápasu naživo, už nikdy nebudete chtít tuto akci zmeškat. Naši zaměstnanci tuto skvělou příležitost mají,  mohou se každoročně zapojit do soutěže o vstupenky na tenisové zápasy. Vstupenky nejsou ale jedinou výhrou – účastní se také zajímavé prohlídky města a společné večeře. Nejenže mají nabitý program, ale také potkají kolegy z celé skupiny Nitto. Tento rok se z naší české pobočky účastnilo celkem 7 zaměstnanců.

Předávání cen soutěže “GATE“

Při této příležitosti také proběhlo předání cen zaměstnancům za vítězné projekty soutěže GATE. GATE je zkratka pro ‘‘Group Activities Towards Excellence‘‘ , což v překladu znamená ‘‘Skupinové aktivity směrem k dokonalosti‘. Tato soutěž je pořádaná každý rok za učelem ocenění aktivit malých skupin na propagaci zlepšení procesů na pracovišti v rámci celé skupiny Nitto.

Soutěžní projekty jsou řazeny do 3 kategorií:

  1. Přínos /contribution/
  2. Rozvoj /development/
  3. Bezpečnost /safety/

V loňském roce (2020) bylo oceněno naše HR oddělení v kategorii Development  za projekt ‘‘Inovace mzdového procesu‘‘. Původně se předávání cen vítězných projektů mělo uskutečnit u nás ve společnosti, ale kvůli pandemii COVID-19 byla fyzická akce zrušena. Vítězové na předání svých cen čekali až do listopadu tohoto roku, kdy předání cen proběhlo v rámci programu Nitto ATP Finals.

Vítězové obdrželi sošku TOH, která byla vytvořena umělcem Nicola Russo. Tato socha má svůj význam. Není to hroch, jak se na první pohled může zdát, ale obézní býk, který v umělcových představách představuje zvíře zasazené do Toretu, typických veřejných kašen v Turíně, z nichž je nakonec „osvobozen“,  aby přistál v ulicích města. Metafora toho, jak se společnost po měsících životu v lockdownu vrátila ke svobodnému životu. Sochy jsou také k vidění na třech místech historického centra Turína.

Den dodavatelů v rámci Nitto ATP

Turnaje Nitto ATP ale nejsou dostupné jen pro zaměstnance. Nitto se soustřeďuje také na svoje dodavatele, kterým je věnován celý jeden den z týdenního bloku. V rámci něj měly jednotlivé výrobní závody a administrativní pobočky možnost nominovat svoje kandidáty na cenu dodavatelům. Za nás, Nitto Denko Czech s.r.o.,  byly nominovány společnosti CS CABOT. s r.o., R A D K A .s r.o. Pardubice, Porcher Industries a Marbach s.r.o.

Z vybraných kandidátů získala cenu za Aktivity v oblasti udržitelného rozvoje firma CS CABOT. s r.o., cena byla předána zástupci, panu Jaroslavu Pastyříkovi, naším ředitelem.
V rámci Dne dodavatelů byly uspořádány přednášky na témata spojená s rozvojem dodavatelů, důraz na aktivity společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a byly představeny i projekty Nitta v této oblasti.

Po skončení vzdělávací části a předávacího ceremoniálu se zástupci Nitta a pozvaných dodavatelů mohli účastnit prohlídky města autobusem s místní průvodkyní a na závěr nechyběl tenisový zápas  s občerstvením. Všichni pozvaní zástupci projevili vděčnost za organizaci celé události a věříme, že to posílí budoucí spolupráci.

Těšíme se na další rok!

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
26.11.2021