Nitto je poháněno 100% zelenou elektřinou v celém regionu EMEA !

Od ledna 2022 je všech 6 výrobních závodů Nitto v regionu EMEA poháněno 100% zelenou elektřinou-Nitto Belgium, Nitto Bento-Turkey, Nitto Otomotiv-Turkey, Nitto Denko Czech, Nitto Denko UK a Nissho Hungary. Jde o důležitý krok na naší cestě k udržitelnosti, abychom se do roku 2045 stali uhlíkově neutrální společností.

 

Zejména Nitto Belgium a Nitto Bento mají vysokou spotřebu energie na výrobu průmyslových lepicích pásek. Obě společnosti investují do solárních panelů. Výtěžnost těchto solárních panelů je dostatečně vysoká na pokrytí potřeby elektřiny pro osvětlení, počítače, elektrospotřebiče a klimatizaci administrativních budov, ale nikdy nedodá dostatek elektřiny pro naši výrobní činnost. Proto bylo rozhodnuto přestat používat „šedou“ elektřinu a začít získávat zelenou elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů energie. Přestože náklady na zelenou elektřinu jsou vyšší než na „šedou“ elektřinu, ceny se liší od 1 % do 5 % navíc, a to v závislosti na zemi. Nitto EMEA je plně přesvědčeno o tom, že musíme snížit naši uhlíkovou stopu. Přechod na zelenou elektřinu je prvním krokem.

Elektřina tvoří asi 30 % naší celkové energetické spotřeby

Díky přechodu na 100% zelenou elektřinu jsme dosáhli důležitého milníku. K dnešnímu dni pochází 30 % celkové energetické spotřeby společnosti Nitto EMEA z obnovitelných zdrojů energie. Spotřebováváme však také značné množství zemního plynu na výrobu tepla pro procesy, jako jsou sušící pece v Nitto Belgium a Nitto Bento. Spalování zemního plynu je zodpovědné za dalších 70 % naší energetické potřeby.

Přechod ze zemního plynu na bioplyn

Bioplyn je obnovitelný zdroj energie produkovaný rozkladem organické hmoty. Nitto Denko UK je prvním závodem v regionu EMEA, který přešel ze zemního plynu na 100% bioplyn. Nitto Belgium v ​​současné době zkoumá, jak přejít ze zemního plynu na bioplyn. Výzvou jsou dodávky bioplynu v Belgii. V tuto chvíli není k dispozici velké množství bioplynu. To se však bude v příštích letech zvyšovat. Předpokládáme, že Nitto Belgium může přejít na 100% bioplyn do roku 2030. Tím se naše celkové množství využití obnovitelné energie zvýší až na 75 %.

Mezitím hledáme nové techniky a procesy, jak snížit naši spotřebu energie. Snížení poptávky po energii je stále nejúčinnějším přístupem k udržitelnější budoucnosti!

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
10.1.2022