Nitto pomáhá!

O podpoře Dětského domova Dagmar jste od nás již několikrát slyšeli, tentokrát jsme však nepředávali věcné položky, ale zapojili jsme do pomoci své vlastní síly.

Děti v dětských domovech často potřebují zvláštní péči a pozornost, aby se mohly rozvíjet. Jedním ze způsobů, jak pomoci dětem v dětském domově, je zapojit se do projektů, které zlepšují prostředí, kde děti žijí. A do jednoho takového projektu jsme se zapojili.

Pro děti je důležité, aby se mohly pohybovat na čerstvém vzduchu a měly možnost hrát si venku. Proto jsme v Nittu posbírali dobrovolníky a vydali se pomoci zkulturnit zahradu domova po dlouhé zimě. Ačkoliv nám počasí nepřálo, v počtu 9 lidí jsme byli brzy hotovi.

Pomoc dětskému domovu je pro nás také příkladem společenské odpovědosti. Zajímáme se o své okolí a jsme ochotni vynaložit svůj čas a úsilí na pomoc těm, kteří pomoc potřebují.

Můžeme tak inspirovat ostatní k tomu, aby se také do podobných projektů zapojili!

Všem kolegům, kteří se na pomoci podíleli velmi děkujeme!

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
7.4.2023