Nitto zahájilo povinné testování COVID-19

Společnost Nitto Denko Czech s.r.o. již od úplného počátku pandemie přistupuje zodpovědně k omezování rizik v souvislosti s šířením koronaviru. Stanovili jsme krizová opatření, která nadále dodržujeme a tím se tak snažíme pro svoje zaměstnance vytvořit co nejbezpečnější pracovní prostředí.

Dne 1.3. vláda na svém jednání schválila povinné testování ve firmách od 3. března 2021.

Toto nové nařízení vlády přeneslo tak zodpovědnost kompletně na zaměstnavatele, včetně zajištění testů a v neposlední řadě i zaštítění samotného testování zaměstnanců, a to s velmi malým příspěvkem od státu.

Vzhledem k tomu, že tato povinnost se týká všech firem, bylo velmi obtížné testy v České republice získat. V okamžiku kdy testy konečně dorazily jsme neprodleně záhájili testování, ve kterém jsme pokračovali následující den.

Museli jsme se této situaci velmi rychle přizpůsobit, společně nastudovat průvodce vydané ministerstvem a systematicky naplánovat průběh testování tak, aby odpovídalo vládním požadavkům, a to ve velmi krátkém časovém úseku. Na přípravě testování se podílel tým oddělení bezpečnosti, výroby a v neposlední řadě i personální oddělení.

I přes to, že jsme mohli využít antigenního testování u závodního lékaře nebo u externího poskytovatele, rozhodli jsme se vyjít našim zaměstnancům vstříct a zajistit pro ně co nejpohodlnější a zároveň co nejméně invazivní variantu, a to testování ze slin v samotném areálu naší společnosti, což uvítá především oddělení výroby, kdy jeden člověk chybí na svém pracovišti maximálně 10 minut. Na samotnou výrobu to tak nemá žádné velké dopady a zaměstnancům testování neznepříjemňuje jejich práci.

Jak samotné testování probíhá?

Testování provádíme v samostatné specializované místnosti. V případě, že dochází zaměstnanec do práce po dovolené či z důvodu delší nepřítomnosti v práci, vrátnice je povinna kontaktovat personální oddělení nebo oddělení bezpečnosti, aby provedli test.

Neotestovaný zaměstnanec tak vůbec nevchází do budovy a nepřichází do styku s ostatními zaměstnanci.

Testy provádí Richard Rettegy, zástupce personálního oddělení, Peter Bonk za oddělení bezpečnosti a Lukáš Strnad za oddělení výroby.

Každému zaměstnanci vydáme potvrzení platné na 7 dní o výsledku testu.

Jmenný seznam otestovaných zaměstananců předáme na vrátnici a ve chvíli,  kdy zaměstnanci přicházejí do práce jsou povinni výsledek testu předložit a vrátní zkontrolovat, zda souhlasí se seznamem.

V případě, že bude objeven pozitivní případ, neprodleně areál zaměstnanec opustí a bude odeslaný na PCR test, současně také nahlášený závodnímu lékaři nebo hygienické stanici.

Testování bude nadále probíhat na týdenní bázi, vždy každou středu.

Výsledky prvního týdne testování

V prvním týdnu bylo otestováno 110 zaměstnanců – včetně agenturních zaměstnanců a zaměstnanců vrátnice – a to s nulovým výskytem pozitivních případů. Prokázalo se, že opatření,která jsme ve firmě nastavili, a která pečlivě dodržujeme fungují.

Opakovaně žádáme zaměstnance, aby dodržovali rozestupy, nosili roušky, používali desinfekci a dbali na zvýšené hygienické návyky. Mimo to je zaměstnancům každý den před vstupem do firmy a namátkově během pracovní doby měřena teplota. Dále jsou zaměstnanci řádně poučeni o tom, že ve chvíli,  kdy se necítí dobře do práce nechodili a nešířili tak nákazu dál.

Věříme, že se nám bude i nadále úspěšně dařit proti pandemii bojovat.

Hodně zdraví nám všem ! Společně to zvládneme!

Za HR oddělení Lenka Schuermans