Dne 31.3.2018 jsme úspěšně ukončili stavbu nového skladu a začali tyto prostory plně využívat. Nový sklad je rozdělen do tří zón sloužících především k uskladnění surovin vstupujících do výrobního procesu. První zóna je určena pro skladování hořlavých kapalin. Druhá zóna pak slouží k uskladnění sypkých chemických látek a zóna třetí je pak využívána ke skladování ostatních obalových materiálů jako je silikonový papír, hliníkové folie, kartonové produkty, igelitové sáčky a další.

Regálový systém tohoto skladu je důsledně promyšlen a je použitelný pro jakoukoliv velikost materiálu, který lze snadno uložit.

Pro maximální snížení nebezpečí, konkrétně možnosti nárazu do konstrukce regálů vysokozdvižným vozíkem, je využíván speciální elektricky ovládaný vysokozdvižný zakládací vozík, který je navigován indukčními linkami, a tato hrozba je tak minimalizována.

Tento vozík může být naprogramován tak, že rozpozná přesné místo uložení daného materiálu a přesně i s nejvyšší možnou rychlostí na dané místo materiál lokalizuje. Nosnost vozíku je až 1200kg. Je řízen člověkem, ale jakoukoliv chybu tento vozík automaticky zastaví. Paletu požadované velikosti je schopen přesně vysunout na požadované místo až do výšky 6,25 metrů. Vidlice vozíku jsou výsuvné do stran a otáčí se o 180° vlevo i vpravo. Také jsou vybaveny kamerou, která ukazuje aktuáloní polohu, daná paleta je tak přesně uložena na své místo. Dále lze nastavit i přesnou výšku dle rozměru palety.

Velkou výhodou je i zúžení prostoru mezi regály, čímž byla zvýšena i celková kapacita skladu, jehož celková plocha je 160m2. Všechny tyto novinky výrazně zjednodušují naše práce a zvyšují bezpečnost na pracovišti.

Na výstavbě těchto prostor se podílela všechna oddělení naší společnosti a díky spolupráci všech nyní můžeme zjednodušit výrobní proces. Díky těmto prostorům byly skladové prostory rozšířeny a tok materiálů je nyní plynulý, kdy na jedné straně vstupují suroviny k výrobě, a na straně opačné pak vydáváme hotové výrobky k další přepravě až k našim zákazníkům.

Dalším krokem bude aplikace skladového modulu v systému SAP v návaznosti na čárové kódy a bezdrátové čtečky. Bude realizovaná v příštím roce.

 

S dalšími novinkami se opět ozveme.

Za HR Simona.