Vážení kolegové,

vzhledem k současné mimořádné situaci a všem aktuálním nařízením vlády je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu a nepropadat panice. Zdraví a bezpečnost jsou na prvním místě. Proto se i management společnosti  NCZ rozhodl učinit daná krizová opatření:

  1. Omezení výroby od 23.3.2020 do 1.4.2020
  2. Home office pro všechny zaměstnance, kteří práci z domu mohou vykonávat

Do práce bychom se zatím měli vrátit ve středu 1.4.2020.

O případných změnách Vás všechny budeme informovat. Nejpozději v pondělí 30.3.2020 do 16:00.

Nadále pracujeme na krizovém plánu a budeme průběžně všechny aktuální informace sdílet zde.  

Závěrem, prosím buďme trpěliví, tato situace je naprosto nová pro každého z nás (zaměstnance, zaměstnavatele, ale i pro stát, vládu, instituce) a pojďme ji společně překonat, s co nejmenšími možnými negativními dopady.

Richard Rettegy
HR, GA & Communication Manager