Podporujeme ohrožená zvířata! 

Věděli jste, že Nitto Denko Czech podporuje ohrožená zvířata?

Naše Země je jediné místo, kde žijeme celý svůj život. Měli bychom tedy o naši planetu pečovat, udržovat ji, a v neposlední řadě v dobrém stavu ji také předat našim dalším generacím. Právě o našich dětech a dalších generacích pojednává tento článek.

Ve shodě s naší korporátní filozofií ‘‘The Nitto Way“ chceme nadále růst v souladu se společností a přírodou. Lidská činnost bohužel někdy ohrožuje rovnováhu v přírodě. A proto musíme změnit to, jak se k ní chováme. Samozřejmostí by pro nás mělo být starat se o životní prostředí: o vodu, vzduch, rostliny, ale také o zvířata.

Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na ohrožené druhy zvířat na naší planetě, konkrétně na Evropu a Českou republiku. A kde jinde nalezneme ohrožená zvířata než právě v zoologické zahradě. Naše kroky tak vedly logicky do brněnské ZOO, kam všichni se svými dětmi rádi chodíme.

Po velmi důkladném zvážení jsme se rozhodli sponzorovat jednoho z nejohroženějších druhů nejen v naší zemi, ale i v Evropě – losa evropského. Je to přirozený způsob jak napojit naši nejmladší generaci na lásku a respekt ke zvířatům a přírodě – a jak jinak to dětem ukázat než začít právě u nás samotných a jít jim příkladem.

Proč právě los evropský?

Tento druh je v České republice chován pouze v pěti zoo. Je považován za zvláštně chráněný, silně ohrožený druh. A navíc výběr zvířete nese svůj vlastní Nitto příběh.

V roce 2016 se do polí kolem NCZ zatoulalala losí samice s mládětem až z dalekého Polska. Odchyt těchto zvířat byl velmi komplikovaný a zdlouhavý, a bohužel i přes veškerou snahu záchranářů se nepodařilo losí samici zachránit. Mládě se podařilo později odchytit živé, ale bohužel zvíře při převozu vlivem velkého stresu dostalo zástavu srdce a uhynulo také. Proto když jsme se rozhodli podpořit ohrožené druhy zvířat výběr zvířete byl jasný.

Tímto malým gestem jsme podpořili pouze jeden ohrožený druh. Vezměte si z nás příklad, připojte se k nám a podpořte ohrožené druhy i ve vašich regionech.

Společně inspirujme naše kolegy, naše rodiny a v neposlední řadě i zákazníky.

Všichni společně dokážeme daleko více!

 

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
27.1.2022