Příběh zaměstnanců

 

Ilona Skácelová a její manžel Mirek pracují pro naši společnost již dlouhá léta. Začínali na pozici operátor výroby a nyní oba pracují na oddělení expedice. Tito dva zůstávají i přes ‘‘některé neduhy‘‘ věrni naši společnosti a tímto neodmyslitelně patří do té kategorie zaměstnanců, kterých si velmi vážíme, a se kterými máme velmi dobré vztahy.

To, že se pandemie COVID-19 dotkla nás všech je zřejmé, avšak upřímně řečeno – pokud se  onemocnění netýká přímo nás nebo našich blízkých, nemusíme si závažnost situace naplno uvědomovat. A už vůbec nemyslíme na to, že by se to mohlo dotkout také nás samotných. Jinak tomu právě nebylo ani u těchto dvou.

Vše začalo v době, kdy situace v České republice byla opět velmi kritická a byl vyhlášen tvrdý lockdown.  Dne 24. února 2021 se Ilona rozhodla jít do práce jako každý den, ikdyž se necítila moc dobře. ‘‘Dopoledne si na mě kolegové z logistiky všimli, že se mnou není něco v pořádku, a tak jsem o této skutečnosti informovala nadřízené, pracovníka bezpečnosti a personální oddělení. Verdikt zněl jasně- musela jsem okamžitě opustit pracoviště, zavolat své obvodní lékařce a nechat si vystavit žádanku na PCR test. Pro někoho možná jednoduchá věc, avšak pro mě velmi stresující. Vůbec jsem si neuvědomovala, že bych se mohla koronavirem nakazit‘‘ vypráví Ilona.

Ikdyž Ilona všude kolem o koronavirovém onemocnění slyšela, nedokázala si představit, že by se to mohlo týkat i jí. A právě z tohoto zjištění byla velmi v šoku. Najednou dostala strach a celá tato situace ji řádně vystresovala.

‘‘Personální manažer, pan Rettegy postřehl mé rozpoložení a pomohl mi najít telefonní číslo na moji obvodní lékařku. Po rozhovoru se zdravotní sestrou jsem si měla vyhledat volný termín na testy, ale vůbec jsem nevěděla kde najednou hledat, všechno kolem COVIDU jsem znala pouze z TV a z internetu‘‘ pokračuje Ilona.

Naštěstí pracovníci personálního oddělení ví, co přesně v takové situaci dělat, a tak neváhali a okamžitě začali volný termín na test hledat. V tomto období bylo skoro nemožné se na test objednat ještě ten den, ale nakonec se podařilo, avšak až na pozdní odpoledne. To způsobilo další komplikaci, protože bylo nezbytné opustit pracoviště ihned, ale zároveň vyčkat na odpolední termín testu. Proto se vedení společnosti rozhodlo zapůjčit zaměstnancům firemní vozidlo – z důvodu bezpečné přepravy domu a omezení možnosti nakazit ostatní, což oba dva velmi ocenili.

Protože Ilona a Mirek sdílí stejnou domácnost, bylo potřeba, aby oba dva podstoupili test a drželi karanténu. Najednou chyběli dva pracovníci stejného oddělení a tím vznikl problém se zastupitelností. „Byli jsme si vědomi toho, že absence dvou lidí na jednom oddělení způsobí problémy, a tak ještě před odjezdem nás napadlo navrhnout práci z domu, abychom alespoň trochu oddělení expedice pomohli. Nadřízení tuto možnost uvítali a schválili a my potřebovali nastavit pouze firemní počítač, abychom mohli práci z domu vykonávat“.

Obavy Ilony a Mirka se naplnily druhý den, kdy jim přišly výsledky testu. „Já jsem byla bohužel pozitivní, můj manžel Mirek negativní, ale musel držet karanténu se mnou. Na druhou stranu dobrou zprávou bylo, že počítač byl úspěšně nastaven, dovezen k nám domů a my tak mohli být konečně v této nelehké situaci nápomocni, na čemž nám záleželo. Po celou dobu karantény jsme byli neustále v kontaktu s Nittem.“

Po ukončení karantény byli oba dva pracovníci zasláni na výstupní PCR test, který potvrdil, že jsou oba negativní, a tak se mohli vrátit zpět do práce.

„Závěrem chceme říct, že si neskutečně vážíme celkového přístupu ze strany firmy. Je to hezká ukázka toho, že zaměstnanci nejsou společnosti lhostejní, a že udělají maximum pro to, aby svým zaměstnancům pomohli.  Dostalo se nám velké podpory a povzbuzení ze strany personálního oddělení, vedení společnosti  a v neposlední řadě také od kolegů. Tímto děkujeme za jejich pomoc “ ukončuje své vyprávění Ilona.

*roušky zaměstnanci odhodili pouze během pořízení fotografie