Dne 2. 3. 2023 Nitto Denko Czech s.r.o. podepsalo Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Svým podpisem jsme se zavázali k dodržování 10 kroků pro Brno, které zmírní produkci skleníkových plynů.

 

  1. Využití moderní technologie ke snížení energetické náročnosti našich budov
  2. Větší využití energie z obnovitelných zdrojů
  3. Snižování energetické náročnosti našich objektů
  4. Využití a podpora šetrného způsobu dopravy
  5. Podpora zadržování vody na našich pozemcích
  6. Šetření a efektivní využití vody
  7. Vysazování a ochrana zeleně
  8. Motivovat zaměstnance k šetrnému hospodaření se zdroji a energiemi
  9. Dbát na principy cirkulární ekonomiky
  10. Hrdě se hlásit k Memorandu a aktivně zlepšovat životní prostředí v Brně

Stejně jako ostatní noví partneři jsme hrdí na to, že se můžeme aktivně podílet na změně klimatu a kontinuálně snižovat naši environmentální zátěž (viz foto Logo #PřipravBrno). Memorandum nám poskytuje jedinečnou příležitost spolupracovat s dalšími organizacemi, abychom sdíleli své zkušenosti, osvědčené postupy a společně nacházeli nové inovativní řešení. Jsme přesvědčeni, že naše angažovanost a spolupráce nám umožní vytvořit životaschopné a udržitelné město, které bude sloužit jako příklad a inspirace pro ostatní.

Podpis Memoranda nám dále poskytuje pevný rámec k dosažení našich cílů. Je to výzva, kterou přijímáme s nadšením a energií. Jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery, abychom vytvořili prostředí, ve kterém mohou místní komunity i podnikatelská sféra prosperovat.

 

Jan Musil
Statutární zástupce

 

#PřipravBrno jako odpovědná firma
https://priprav.brno.cz/firma/

Festival architektury 2023, slavnostní podpis Memoranda o snižování emisí CO2 s novými partnery.
https://priprav.brno.cz/akce/festival-architektury-2023//