Vážení kolegové,

 

dovolte mi Vás informovat o prodloužení omezení výroby. Toto omezení výroby bude prodlouženo prozatím o 3 dny.

Nově plánovaný návrat do práce by byl 6.4.2020 ranní směnou.

Dnes jsme se sešli se zástupci zaměstnanců (dva ze tří), prokonzultovali s nimi situaci a dospěli ke kompromisnímu řešení. Abychom mohli pokrýt tyto tři dny – dohodli jsme se , že přesuneme termín jednoho týdne celozávodní dovolené na 1.4., 2.4. a 3.4.2020.

Co to v praxi bude znamenat:

Zrušíme první týden celozávodní dovolené (5 dní) a z tohoto použijeme 3 dny na pokrytí (1.,2. a 3.4. – středa, čtvrtek a pátek) příštího týdne. Každému z našich zaměstnanců zbudou z toho týdne zrušené celozávodní dovolené ještě 2 dny dovolené, o které si tentokrát bude moci zaměstnanec rozhodnout sám.

Pokud by krizová situace pokračovala a museli bychom omezovat výrobu i nadále, pak už by se nesahalo na dovolenou, ale použila by se krizová opatření vlády (dočasná nezaměstnanost s 60% mzdy). Doposud se nespoléháme na pomoc z venčí, ale pokoušíme se situaci zvládnout sami. Přihlížíme také k finanční situaci, a proto jsme přišli s tímto řešením, které zatím nikoho z nás nepřipraví o žádné finance. Po ohlasech od Vás všech (hlavně z výroby) jsme prozatím upustili od nařízení celé celozávodní dovolené (dva týdny) v dřívějším termínu a zvolili jsme kompromisní řešení (pouze 3 dny).

Na závěr doufám, že tato opatření budou už konečná a podaří se nám spustit zpět výrobu. Vezměte prosím na vědomí, že pro vedení společnosti jsou teď na stole dvě priority:

  1. Ochrana zdraví nás všech
  2. Udržení pracovního místa pro každého z nás

 

Vše ostatní je podružné a věřte, že ti co v práci jsou, ať už fyzicky nebo z home office, pracují na krizových plánech přesně s tímto zadáním.

Děkuji za pochopení a těším se zpět na viděnou v NCZ 6.4.2020.

Pokud by došlo k jakýmkoliv změnám, prosím i nadále sledujte naše stránky.

Richard Rettegy
HR, GA & Communication Manager

HR, GA & Communication Dept.

Mobile phone: +420-773 500 166
Direct phone: +420-548 141 043 (Ext. 1043)
richard.rettegy@nitto.com

Nitto Denko Czech s.r.o.
Těžební 1239/4, 627 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420-548 141 000
https://www.nitto.com