Účast na benefičním běhu na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně 

Nitto Denko Czech pokračuje ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Tentokrát jsme se účastnili benefičního běžeckého happeningu na podporu Hospice sv. Alžběty v Brně. Běh je určen pro širokou veřejnost a jeho cílem je podpořit činnost hospice.

Hospic sv. Alžběty je nezisková organizace, která poskytuje intenzivní paliativní a zdravotní péči, a to buď v domácím prostředí nebo přímo v hospici. Mimo to také poskytuje hospicovou poradnu a půjčovnu pomůcek,  sociální služby a odlehčovací službu, která je poskytována zkušenými pečovateli v domácnostech uživatelů. Jako jediní v Brně. Hospic právě proto navíc usiluje o to, aby se o jejich službách dozvědělo co nejvíce lidí a tím tak mohli nabídnout pomoc tam, kde je nejvíce potřeba.

Již. 4. ročník běhu se konal v sobotu 11. září 2021 za příznivého slunečného počasí v krásném koutu Brna – Kamenná kolonie a Červený kopec. Byl určen pro běžce všech věkových i kondičních kategorií. Délku trati si běžci mohli volit sami, a to buď 0,6 km, 5,7 km nebo 11,4 km.

Za Nitto Denko Czech se účastnilo celkem 5 zaměstnanců, kterým tímto děkujeme za to, že reprezentovali naši společnost a přispěli tak na dobrou věc.

Lenka Schuermans
HR, GA & Communications Dept.
13.9.2021