Jedním z cílů naší společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. je dosáhnout nulové úrazovosti, jedním z nástrojů jak toho lze dosáhnout je zvyšováním povědomí o bezpečnosti a možných rizicích nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě. Na základě různých analýz a diskuzí se zaměstnanci, jsme zjistili, že chtějí být více zapojeni do problematiky BOZP a získávat nové informace.

Pro začátek jsme se tedy rozhodli uspořádat pravidelné, tematicky zaměřené workshopy pro menší skupinky zaměstnanců. Jeden z našich workshopů se uskutečnil 27. června na dopravním hřišti RIVIÉRA a byl tedy zaměřen na bezpečnost v silniční dopravě.

Jako první jsme si mohli vyzkoušet tzv. „opilecké brýle“, které simulují vidění a vnímání prostoru pod vlivem alkoholu např. množství 0,03 promile, více než 1 promile a více než 2,5 promile, dále zde byly k dispozici i brýle simulující vliv omamných látek. Každý, kdo si brýle vyzkoušel, viděl i cítil rozdíl oproti střízlivému stavu a lépe pochopil, jak požití alkoholu nebo omamných látek může ovlivnit naše vnímaní a že opravdu za volant anebo do dopravy obecně alkohol a drogy nepatří.

Jako druhou aktivitu si pro nás příslušníci městské policie připravili tzv. „slepeckou stezku“, během které nám lépe přiblížili problematiku nevidomých a to jakým způsobem jim nabídnout svoji pomoc. Vysvětlili nám různé typy očních vad, se kterými se můžeme setkat. Následně jsme si mohli vyzkoušet jak je orientace v prostoru pro nevidomé osoby složitá. S páskou na očích jsme si prošli jednoduchou stezku, naším jediným pomocníkem byla slepecká hůl.

Na závěr naší návštěvy přišly na řadu simulátory, nejprve simulátor převrácení vozidla, který navozuje situaci, kdy dojde k přetočení vozidla při dopravní nehodě. A poté simulátor nárazu vozidla, kdy jsme poznali, že i náraz v pouhých 30 km/h je opravdu silný a může mít vážné následky. Oba dva simulátory nám ukázaly, že bezpečnostní pásy v autě plní svou funkci pouze v případě, že jsou správně použity. Další nebezpečí představují všechny neupevněné předměty. Při otočení vozidla i obyčejná láhev s pitím může způsobit vážné zranění.

Všem zúčastněným zaměstnancům děkujeme za pozitivní zpětnou vazbu a doufáme, že si alespoň část zkušeností převezmou do svého soukromého života.

SHE oddělení