Zaměstnanci Nitto již od dubna přecházejí vozovku bezpečně!

Již několikrát jste mohli postřehnout, že společnost Nitto Denko Czech (NCZ) věnuje maximální pozornost bezpečnosti. Našim cílem je dosažení nulové nehodovosti a pracovních úrazů, stejně tak vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí.

Ve snaze předcházet dopravním nehodám a zvyšovat ochranu nejenom našich zaměstnanců, ale i všech účastníků silničního provozu, byl proto již před lety vznesem požadavek ze strany vedení společnosti na vybudování bezpečného přechodu pro chodce, a to v místě od zastávky autobusu směrem k firmě.

Jak už jste se mohli dočíst v předchozím článku, běhěm února proběhla v (NCZ) návštěva pana starosty Brno-Černovice, pana Ing. Ladislava Kotíka, která velmi pozitivně ovlinila spolupráci mezi městskou částí a (NCZ). Díky znovuobnovení dobrých vztahů byla žádost o výstavbu přechodu znovu projednána a na základě této skutečnosti započala realizace přechodu začátkem dubna. Práce na přechodu trvaly poměrně krátce a nový přechod oceňují nejenom naši zaměstnanci, ale také zaměstnanci dalších společností v okolí.

Jsem rádi, že několikaletá snaha vybudovat tento přechod vedla k úspěchu a tímto děkujeme všem zúčastněným stranám za realizaci.

Za HR Lenka Schuermans