Nitto Way Seminář v NCZ

Nitto Way Seminář v NCZ

Nitto Way Seminář v NCZ Ve dnech 22.-24.3.2022 jsme pořádali Nitto Way Seminář. Je to program určený pro nově příchozí zaměstnance, který je má seznámit s kulturou a filozofií Nitto a tím tak usnadnit proces své integrace do společnosti. Tento program není ale určen...
Ocenění zlaté medaile EcoVadis

Ocenění zlaté medaile EcoVadis

V loňském roce jsme byli auditováni v oblasti Společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility) mezinárodní auditorskou společností EcoVadis a již napoprvé jsme získali stříbrnou medaili. Našim cílem bylo do dalšího roku získat zlatou medaili. A tohoto...
Podporujeme ohrožená zvířata

Podporujeme ohrožená zvířata

Podporujeme ohrožená zvířata!  Věděli jste, že Nitto Denko Czech podporuje ohrožená zvířata? Naše Země je jediné místo, kde žijeme celý svůj život. Měli bychom tedy o naši planetu pečovat, udržovat ji, a v neposlední řadě v dobrém stavu ji také předat našim dalším...
Předvánoční návštěva dětského domova

Předvánoční návštěva dětského domova

Předvánoční návštěva dětského domova Neustále usilujeme o to, aby naše společnost byla více a více vnímána za společensky odpovědnou. A právě i charitativní činnost patří k části našich aktivit. Již v roce 2020 jsme navázali spolupráci se dvěma dětskými domovy a v...