Obnovení sponzoringu ZOO Brno

Neustále se snažíme najít způsoby, jak přispět k obnově a udržitelnosti naší planety. Jedním z inovativních způsobů, jak toho dosáhnout, je sponzorství zvířete ze ZOO. Tato forma dobročinnosti nám nejen umožňuje podpořit důležitou práci zoologických zahrad, ale také nám umožňuje sdílet naše hodnoty s našimi zákazníky a zaměstnanci. Pro sponzorství jsme se rozhodli již v roce 2022, kdy jsme navázali spolupráci se ZOO Brno a podpořili ohrožený druh zvířat – losa evropského, o němž si můžete přečíst zde. 

V tomto roce ve sponzorství nadále pokračujeme, tentokrát jsme podpořili kočkovitou šelmu Margay (téměř ohrožený druh).

Zapojení zaměstnanců

Sponzorství je také skvělým způsobem, jak zapojit naše zaměstnance. O tom, jakou organizaci podpoříme rozhodli právě oni, tím se tedy stávají součástí této iniciativy, mají možnost navštívit zoologickou zahradu a vidět, jak naše podpora přispívá k zachování životního prostředí a mimo jiné mají zaměstnanci možnost se účastnit různých eventů pořádaných ZOO.

Inspirace pro ostatní 

Chceme být inspirací pro další firmy a organizace. Tato forma dobročinnosti nám umožňuje být součástí většího celku, který se snaží zachovat naši planetu pro budoucí generace. Je to investice do budoucnosti, která může mít pozitivní vliv na naši společnost a přírodu, kterou máme rádi.

31.3.2023