Nitto Denko Czech si uvědomuje, že v rámci zachování naší planety i pro příští generace, má udržitelnost zdrojů pro naše činnosti zásadní význam. V důsledku toho jsme se zavázali ve všech procesech respektovat a jednat v zájmu životního prostředí.

Prvním a nejzásadnějším krokem je změna přístupu, kdy musí začít každý sám od sebe. Proto jsme byli opravdu rádi, že jsme mohli navštívit firmu SUEZ, která se nachází přímo v Brně. Zástupci firmy nám zde vysvětlili vše, co jsme potřebovali o odpadovém hospodářství vědět, vysvětlili nám nakládání s různými druhy odpadů a speciálně to, jak je těžké separovat jednotlivé druhy materiálu, tak aby se daly znovu použít. Celý proces není jednoduchou záležitostí a častokrát je vše pouze o lidech a jejich pohodlnosti. Třídění odpadů je důležité, protože může ušetřit spoustu času a energie, která souvisí s dotřiděním na třídících linkách.

Byli jsme překvapeni, co všechno musí být uděláno po standardním vývozu odpadu, se kterým je spojena řada mýtů, které nám zástupci SUEZ vyvrátili.

Velký zájem navštívit SUEZ znamená, že lidem není lhostejné co se děje se životním prostředím, proto doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.

SHE oddělení