V rámci zvýšení povědomí o bezpečnosti otevřelo Nitto Denko Czech s.r.o. „Školící místnost bezpečnosti“. Samotná bezpečnost byla a vždy bude ve skupině Nitto na prvním místě. Lidské zdraví se nedá opravit jako stroj, všichni si musíme uvědomit, že své zdraví i zdraví svých kolegů si musíme hlídat, protože bezpečnost není výsledkem úsilí skupiny lidí, ale spolupráce všech zaměstnanců.

Nová tréninková místnost bude zaměřena na malé skupiny zaměstnanců, tak aby školení bylo co nejvíce interaktivní. Hlavní náplní je simulátor AED, na kterém si všichni mohou vyzkoušet postup resuscitace v případě náhlé srdeční zaležitosti, dále tréninková sada pro školení 5S, kdy lze prostřednictvím LEGA názorně vysvětlit důležitost jednotlivých „S“. Zaměříme se také na statickou elektřinu, která v kombinaci s rizikovým prostředím představuje nebezpečí vzniku požáru a převážná většina z nás si to ani neuvědomuje.

V místnosti nechybí ani popis jednotlivých pracovišť spolu s přehledem OOPP, které se na těchto pracovištích používají. A jelikož si uvědomujeme důležitost životního prostředí v rámci zachování planety i pro budoucí generace je nutné se vzdělávat i v problematice životního prostředí. Máme zde nachystané vzorky odpadů a zaměstnanci si mohou vyzkoušet jejich třízení.

Do budoucna bychom chtěli tuto místnost zdokonalovat. Jedna z chystaných novinek budou 3D brýle s předem připravenými nebezpečnými situacemi, které by měly zaměstnancům názorně simulovat, co vše se může stát pokud nebudou používat zavedené pracovní postupy a předepsané OOPP.